POSEBNI POGOJI AKCIJE #JAZOSTANEMDOMA
Z aktiviranjem dostopa do digitalne kopije Primorskega dnevnika v akciji #JAZOSTANEMDOMA pridobi Uporabnik popolnoma brezplačno pravico do koriščenja spletnega dnevnika za dobo 30 dni največ do 30. aprila 2020. Vabimo vas, da si preberete in potrdite splošne pogoje, ki so spodaj navedeni in nam zaupate dovoljenje za uporabo vaših osebnih podatkov. Tisti splošni pogoji, ki zadevajo plačilo so za Uporabnike v okviru te akcije neuporabni in brezpredmetni za dobo trajanja akcije.

Akcijo smo prijavili na Ministrstvo za tehnološke inovacije in digitalizacijo, da bi jo uokvirili med pobude za digitalno solidarnost, to je med brezplačne storitve, ki jih podjetja nudijo vsem državljanom za zmanjšanje negativnega družbenega in ekonomskega vpliva, ki ga ima širitev koronavirusa in izboljšanja življenja posameznikov, ki so morali v tem obdboju spremeniti svoje življenjske navade.

Za eventuelno tehnično pomoč pišite na tiskarna@primorski.eu.

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE:

Ta pogodba določa pravila in pogoje za nakup in uporabo naročnine na spletno različico Primorskega dnevnika. Pogoje, navedene v nadaljevanju, je določil založnik PRAE s.r.l. – DZP d.o.o., s sedežem v Trstu – 34137, v Ulici Montecchi, 6, davčna številka in DDV 00830510327, številka vpisa v Register podjetij v Trstu – Ekonomsko administrativni seznam R.E.A. 103506. Družba DZP – PRAE bo vsakršno spremembo te pogodbe, vključno s spremembami cen in načinov nakupa, objavila. Novi pogoji bodo avtomatično veljali od 15. dne po njihovi objavi.

Uporabnik bo lahko izbiral med zgoraj navedenimi vrstami naročnin na spletno ali tiskano različico Primorskega dnevnika. Cene vključujejo tudi davek DDV, v kolikor je ta predviden:

Dnevni izvod spletne različice Primorskega dnevnika bo naročnikom dostopen na spletu vsak dan takoj po zaključku vseh strani, se pravi ko bo časopis še v tisku. V primeru tehničnih težav, zaradi katerih spletnega dnevnika ne bi bilo mogoče objaviti v predvidenem roku, si založnik pridržuje pravico do objave dnevnega izvoda spletnega Primorskega dnevnika tudi pozneje, vsekakor pa takoj po odpravi morebitno nastalih tehničnih težav.

NAČINI PLAČILA IN ČASOVNI ROKI ZA AKTIVIRANJE STORITVE

Uporabnik bo lahko izbrano spletno naročnino plačal s kreditno kartico ali s paypalom.

Spletne naročnine bodo aktivirane takoj, ko bo družba DZP- PRAE prejela potrdilo o plačilu (potrdilo o transakciji s kreditno kartico). Uporabnik bo na e-poštni naslov, ki ga bo navedel v naročilnici, prejel sporočilo z uporabniškim imenom in geslom in s potrdilom o uspeli prijavi ter z navedbo izbrane naročnine.

Ob plačilu naročnine na tiskani dnevnik bomo poskrbeli, da bomo aktivirali naročnino v najkrajšem možnem času, potem ko bomo prejeli iz strani naročnika potrebne informacije za dostavo časopisa.

Družba DZP-PRAE bo obenem navedla tudi pogoje za odpoved naročniškega razmerja.

PRAVICA DO ODPOVEDI NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

Družba DZP-PRAE sporoča, da ima v skladu s 64. členom uredbe z zakonsko močjo št. 206 z dne 6. septembra 2005 (Zakonik o potrošništvu) uporabnik pravico do odpovedi naročniškega razmerja brez vsakršne kazni in brez navedbe razloga v roku 10 delovnih od datuma aktivacije storitve. Pravico do odpovedi lahko uporabnik uveljavi s pošiljko priporočenega povratnega pisma družbi DZP d.o.o. – PRAE s.r.l., Ulica Montecchi, 6 – 34137 Trst – Trieste. Sporočilo je mogoče do istega roka poslati tudi preko faksa na št. +39 040 7786381 ali preko elektronske pošte na naslov narocnine@primorski.eu, pod pogojem, da v roku naslednjih 48 ur isto sporočilo potrdi tudi s priporočenim povratnim pismom; priporočeno pismo se upošteva kot pravočasno poslano, če je poštnemu uradu oddano v roku, predvidenem z zakonikom ali pogodbo (če sta roka različna). Potrdilo o prejemu vsekakor ni bistven pogoj za dokazovanje uveljavljanja pravice do odpovedi.

Založnik bo uporabniku vrnil izplačane zneske, od katerih bo odštel znesek že uporabljenega deleža storitev.

PRIDRŽEK

Pravica reproduciranja strani in člankov Primorskega dnevnika je izključna pravica Založnika. Uporabnik lahko preneseno gradivo uporablja izključno za osebni vpogled, pri čemer sta izrecno prepovedana uporaba za pridobitne namene (kot primer naj navedemo oblikovanje pregleda tiska) in odstop tretjim osebam za katerikoli namen.

VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRISTOJNO SODIŠČE

To pogodbo ureja italijanska zakonodaja. Za vsakršen spor v zvezi s tolmačenjem, uveljavljanjem in izvajanjem te pogodbe je pristojno izključno sodišče v Trstu.

OBVESTILO IN PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
V skladu z Uredbo EU 2016/679

Spoštovani,
naprošamo vas, da preberete spodnje obvestilo in podpišete privolitev za obdelavo osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679.
V skladu s 13. členom Uredbe EU 2016/679 vas obveščamo, da je namen obdelave podatkov ponujanje storitev in izdelkov, za katere se zanima uporabnik, in pošiljanje informacij o lastnih izdelkih in storitvah ter o izdelkih in storitvah tretjih oseb, ki odgovarjajo vašim pričakovanjem.
V nadaljevanju navajamo informacije o načinu obdelave vaših osebnih podatkov:
— Obdelava bo potekala v skladu z zakonom, na podlagi načel zakonitosti in pravilnosti in ob spoštovanju zaupnosti;
— Podatke bomo obdelovali na pisnih obrazcih in/ali računalniških oziroma elektronskih nosilcih podatkov, varovali in hranili jih bomo v skladu z veljavno zakonodajo, skladno z načini in omejitvami, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev;
Zagotovitev zahtevanih podatkov je potrebno za pravilno izvajanje dejavnosti družbe in za učinkovito upravljanje ter zagotavljanje naročenih storitev, ki so vezane na dejavnost. Za druge namene (trženje in profiliranje) je potrebno posebno soglasje. Če ne podate soglasja za te druge namene, to ne bo vplivalo na zagotavljanje zahtevane storitve.
S podatki se bodo lahko poleg tega seznanili:

  • uslužbenci in sodelavci upravljavca oz. obdelovalca podatkov, kot pooblaščene osebe in/ali notranje odgovorne osebe za obdelavo podatkov in/ali upravljavci sistema;
  • uslužbenci, sodelavci in svetovalci družbe v povezavi z vsebinami, ki se nanašajo nanje, skladno z zakonsko predvidenimi načini;
  • tretje družbe ali osebe (na primer: marketinške družbe, kreditne inštitucije, strokovne službe, svetovalci itd.), ki opravljajo zunanje dejavnosti za račun podpisane družbe kot zunanji upravljavci oz. obdelovalci podatkov.

 

Omenjeni podatki se bodo hranili za zakonsko določen čas.
Osebni podatki se bodo hranili na strežnikih, ki se nahajajo na območju Evropske unije. Če se bo izkazalo za potrebno, se bo upravljavec oz. obdelovalec podatkov lahko posluževal strežnikov zunaj območja EU. V tem primeru upravljavec oz. obdelovalec podatkov zagotavlja, da bo prenos podatkov zunaj območja EU potekal skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi, po sklenitvi standardnih pogodbenih dogovorov, ki jih predvideva Evropska komisija.

 

Pravice posameznika
Posameznik ima pravico, da od upravljavca oz. obdelovalca prejme informacijo o tem, da se njegovi osebni podatki obdelujejo, in ima v tem primeru pravico dostopa do osebnih podatkov, do popravka, preklica ali omejitve obdelave podatkov, ima pravico, da ugovarja obdelavi v katerem koli trenutku, tudi v primeru obdelave zaradi neposrednega trženja in avtomatiziranega sprejemanja posameznih odločitev; posameznik ima poleg tega pravico do prenosljivosti podatkov in do preklica privolitve v katerem koli trenutku. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Posameznik ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.
Posameznik lahko uveljavi svoje pravice kadar koli na podlagi pisne prošnje, ki jo naslovi na družbo PR.A.E. Srl – DZP doo, ulica dei Montecchi 6 – 34137 Trst, ali prek elektronske pošte na naslov: prae@primorski.eu.

 

Upravljavec oz. obdelovalec podatkov je družba PR.A.E. Srl – DZP doo, pravni sedež v ulici dei Montecchi, 6 – 34137 Trst, tel. 040/7786380; e-mail: prae@primorski.eu